Ana Sayfa » Balıkesir » Balıkesir İlinin Coğrafyası, Yüzölçümü, Nüfusu ve İklimi

Balıkesir İlinin Coğrafyası, Yüzölçümü, Nüfusu ve İklimi

Sponsorlu Bağlantılar

Balıkesir Coğrafi Konumu

Ülkemizin hem Marmara Denizine hemde Ege Denizine kıyısı olan güzide şehirlerimizden birisidir. Topraklarının bir kısmı Marmara bölgesinde bir kısmı ise Ege bölgesinde yer alan illerimizden birisi olan Balıkesir iline coğrafyası, iklimi, yüzölçümü ve nüfusu bakımından kısaca göz atalım.

Balıkesir, coğrafi konum itibariyle Marmara Bölgesi‘nde batıdan Ege Denizi’ne, kuzeyden Marmara Denizi’ne olan kıyıları bakımından önemli bir yerde bulunmaktadır. Ege Denizi’ne olan kıyılarının uzunluğu Ayvalık ilçesinde 54 km, Burhaniye ilçesinde 12 km, Edremit ilçesinde 32 km, ve Gömeç ilçesinde 17,5 km olmak üzere toplam 115,5 km’dir. Marmara Denizi’nde kıyı uzunluğu ise Bandırma ilçesinde 60 km, Erdek ilçesinde 34,5 km, Gönen ilçesinde 8 km ve Marmara ilçesinde 72,5 km olmak üzere toplam 175.km ‘dir. (Toplam:290,5km)

balıkesir gönen ovası

Balıkesir’in Fiziki Özellikleri

Yüzölçümü 14.299 km² olan Balıkesir, kuzeydoğuda Bursa, güneydoğuda Kütahya ve Manisa, güneybatıda İzmir, batıda Ege Denizi ve Çanakkale iline komşudur. 39º40’ kuzey enlemler ile, 26º28’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. İl sınırları hem Marmara hem de Ege Bölgesi içerisinde dağılmıştır.Fazla engebeli olmayan Balıkesir ili yer şekilleri, büyük ölçüde dalgalı düzlüklerden oluşur. İl alanının yarısından fazlasını kaplayan plato düzlükleri akarsu vadileriyle parçalanmış durumdadır. Yüksekliği 2000 m’ yi bulmayan ilin , genel görünümde kuzey kesimini, Karadağ’ın batı uzantıları engebelendirir. İlin güneydoğu ve güneybatı kesimleri daha dağlıktır. Güneydoğuda Alaçam Dağları’na bağlı Ulus Dağ’ının doruğu 1769 metreye ulaşır. Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusundaki Kaz Dağları, il sınırındaki Karataş Tepesinde 1774 m’lik bir yükseklik bulur.

Ovalar az bir yer tutmaktadır. Bunların başlıcaları; Balıkesir ovası, Manyas ovası, Gönen ve Edremit ovalarıdır. Bu ovaların çoğunluğu tektonik olaylar sonucu oluşan çöküntü alanlarının sonradan alüvyonlarla dolmasıyla meydana gelmiş düzlük alanlardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Balıkesir’in Dağları

Karadağ

Gemlik ve Bandırma arasında bulunan zirveden aşağı Yeni Paleozoik, Mezosoik ve Tersiyer’e ait kayalardan örtülerden oluşmuş ve eteklerinde Neojen çökellerin bulunduğu 767 m yükseklikte bir kütledir.

balıkesir coğrafi konum-1

Edincik Dağı

Bandırma ve Erdek körfezlerinin güney tarafında bulunan, güneyinde Neojene ait birimler , doğusunda billuri kalkerlerle, şistler, batısında ise amfibollu şistler bulunur.

Kapıdağ

Eski bir kütle olan Kapıdağ Yarımadası’nın en yüksek yeri 803 m olup , eskiden kıyıya yakın ve ada durumunda olan arazinin hem doğudan hem batıdan iki ayrı kordon ile karaya bağlanması ile oluşmuştur. Bu iki kordon arası başlangıçta bir göl iken zamanla bataklığa dönüşmüş ve bugün kara ile birleşmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sularya, Gelçal (Keltepe) Dağları

Manyas’ın güneyinde Susurluk- Kocaçay vadilerinin arasında uzanan bir çift masif, doğuda Sularya (600) Dağı adını alır. Gelçal Dağları da kütlevi olup, en yüksek yeri 881 m’dir.

Çataldağı (Kepez)

Manyas havzasının güneyinde Susurluk- Mustafa Kemal Paşa çaylarının açtığı vadiler arasında iki zirveli bir masiftir. En yüksek yeri 1336 m ‘dir.

Alaçam Dağları

Balıkesir’in güneydoğusundaki engebeyi teşkil eden bu dağlar doğu ve batı yönünde uzanırlar. Kütahya sınırları ile Dursunbey’ in güneyindeki saha , Sındırgı’nın kuzeyindeki sahayı kaplar. En yüksek yeri 1615’dir.

Madra Dağı

Bu dağlara üzerindeki en büyük yerleşmeye bağlı olarak Kozak Dağ’ı adı da verilmektedir. En yüksek zirvesi 1338 m olup, Marmara ve Ege’yi birbirinden ayırır ve su bölümü çizgisini meydana getirir.Bu dağlar, İvrindi ilçesinin 4 km batısında, Musluk Dağı üzerinden Kazdağı’ nın devamı olan Aykaya Dağı ile birleşir.

Kazdağı

Edremit Körfezi’nin kuzeyinde batı – güneybatı doğu- kuzeydoğu yönlü morfolojik uzanışı ile iki çöküntü arasında bir duvar gibi görünen kütlenin en yüksek yeri Babadağ olup, 1767 metredir. Bu dağ ilkçağ ve mitolojide İda Dağı olarak geçer.

Hodul Dağı

Biga Yarımadası’nın kuzeydoğusunda bulunan bu dağ geniş bir masif olup, en yüksek yeri 610 m’yi bulur.

Balıkesir’in Ovaları

Gönen Ovası

Denizden yüksekliği 30 m olan ve Gönen Çayı’nın yatağı boyunca uzanan ova, Manyas Gölü çukurundan eski alüvyonlardan oluşan bir eşik ile Marmara Denizi’nden de 100 m’ yi aşan bir sırtla ayrılmıştır.

balıkesir gönen ovası

Manyas Ovası

Alanı 110 km² olup, Manyas Gölü’nün güney taraflarında bulunan ve doğu batı istikametinde uzanan ova, alüvyonların Manyas Gölü’nün bugünkü seviyesine göre birikmesi ile meydana gelmiştir.

Balıkesir Ovası

Alanı 140 km² olup, Batı Anadolu’da, Marmara Bölgesi’nin güney bölümünde, Edremit- İvrindi ovalarıyla birlikte batı doğu doğrultulu alçak bir saha üzerinde bulunan Balıkesir şehri, kendi adı ile anılan verimli ovayı batıdan sınırlayan düz sırtlı tepelerin yamacında kurulmuştur.

Körfez Ovaları

Turfanda sebze ve meyve yetiştirilen ve Akdeniz ikliminin tipik şekli görülen bu ovalar; Edremit Ovası, Burhaniye Ovası ve Altınova’dan oluşmaktadır.

Balıkesir Akarsuları

Susurluk Çayı

Balıkesir ili topraklarına Kütahya sınırlarından katılan Susurluk Çayı kuzeye dönerek Balıkesir Ovası’nın doğusundan geçer, Marmara Denizi’ne dökülür.

balıkesir susurluk çayı

Gönen Çayı

Kazdağları’nın kuzey eteklerinden doğan Gönen Çayı, Kalkım ve Pazarköy çevresindeki küçük dereleri bünyesine aldıktan sonra büyür ve güneybatı – kuzeydoğu doğrultusunda dar boğazlardan geçerek Gönen Ovası’na oradan da Misakça’nın batısından Marmara Denizi’ne dökülür.

Koca Çay

Madra Dağları’ndan kaynaklanan akarsu,, Manyas Gölü’ne dökülür. Daha sonra gölden çıkarak gölün suyunu Karadere vasıtasıyla Susurluk Çayı’na boşaltır.

Havran Çayı

Uzunluğu 36 km olan ve Madra Dağları’nın kuzey ve batı yamaçlarıyla, Kaz Dağları’nın güney kesimlerinden doğan küçük derelerin beslediği akarsu, ormanlarla kaplı vadiler içinden geçer. Havran Ovası’ndan sonra Burhaniye İlçesi’nin 1,5 km güneyini görerek, Edremit Körfezi’nde Ege Denizi’ne dökülür. İlimiz sınırları içinde bu akarsulardan başka çok sayıda küçük çay ve dereler bulunmaktadır.

Balıkesir Yüzölçümü

Yüzölçümü 14.299 kilometre karedir. Topraklarının %31ormanlıktır.  İlin arazisinin %32’si kültür arazisi, % 8’i çayır ile mera ve %15’i kullanılmayan arazidir. Genel olarak ormanlarda karaçam, kızılçam, kayın, gürgen, meşe, söğüt, ılgın, çınar ve zeytin ağaçları vardır. Kuşcenneti Millî Parkı’nda ve Kazdağı Milli Parkı’nda çeşitli kuş türleri vardır. İlin iki denize kıyısı bulunduğundan balık türlerinde çeşitlilik görülür. Kazdağı göknarı ilde yetişen ve koruma altına alınmış endemik bitkidir.

Yüzölçümü itibariyle Balıkesir ilçeleri;

 • Merkez; 1.454 kilometre kare
 • Dursunbey; 1.948 kilometre kare
 • Marmara Adası; 154 kilometre kare
 • Ayvalık; 265 kilometre kare
 • Balya; 936 kilometre kare
 • Bandırma; 592 kilometre kare
 • Bigadiç; 1.028 kilometre kare
 • Burhaniye; 280 kilometre kare
 • Edremit; 731 kilometre kare
 • Erdek; 333 kilometre kare
 • Gömeç; 223 kilometre kare
 • Gönen; 1.118 kilometre kare
 • Havran; 543 kilometre kare
 • İvrindi; 761 kilometre kare
 • Kepsut; 908 kilometre kare
 • Manyas; 593 kilometre kare
 • Savaştepe; 409 kilometre kare
 • Sındırgı; 1.378 kilometre kare
 • Susurluk; 645 kilometre kare

Balıkesir Nüfus

Göç alan ilimizde hızlı nüfus artışı gözlenmektedir. Özellikle mevcut turizm potansiyeli nedeniyle yaz aylarında körfez ilçelerinin ve kuzeydeki yerleşim birimlerinin nüfusunda dikkat çeken boyutlarda bir artış meydana gelmektedir. En son yapılan 2013 yılı nüfus sayımlarına göre toplam nüfus 1.160.731’dir. Bu nüfusun 711.743’ü şehirde yaşarken 448.988’i köy yerlerinde yaşamaktadır.

Geçmiş Yıllara Ait Nüfus Sayımları
Balıkesir
Yıl Nüfus  
1927 421.066  
1935 481.372  
1940 482.827  
1945 524.748  
1950 563.221  
1955 613.727  
1960 670.669  
1965 708.342  
1970 749.669  
1975 789.255  
1980 853.177  
1985 910.282  
1990 974.274  
1997 1.030.978  
2000 1.076.347  
2007 1.118.313  
2008 1.130.276  
2010 1.152.323  

Balıkesir  İklimi

Balıkesir ilinde, Akdeniz ikliminin yanı sıra il genelinde yer yer Karadeniz ve Karasal ilklimin etkisi de görülür. Ege kıyılarında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve genellikle yağışlı Akdeniz iklimi , Marmara kıyılarında ise Karadeniz ikliminin etkisiyle yazlar nispeten serin geçmektedir. Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe karasallık eğilimi göstermekte ve kışlar daha soğuk hissedilmektedir.

balıkesir coğrafi konum-3

Balıkesir’in Bitki Örtüsü

İlimizin toplam arazi varlığının yaklaşık % 45 i orman arazisi, %32’si kültür arazisi, % 8’i çayır ve mera, %15’i kullanılmayan arazidir. İlin orman varlığının büyük bir kısmı Dursunbey, Bigadiç, Sındırgı, İvrindi ve Edremit ilçeleri civarında toplanmıştır. Orman varlığının büyük bir kısmı karaçam ve kızılçam, kayın, gürgen, meşe, söğüt, ılgın, çınar ağaçlarından ve zeytinliklerden oluşmaktadır. Yine bu ağaç türlerinin yanı sıra Kazdağları’ nda Kazdağı Göknarı, Susurluk, Kepsut, Bandırma ve Gönen civarında kayın, gürgen, ve meşe türleri bulunmaktadır. Kapıdağ Yarımadası ağaç türleri açısından oldukça zengindir. Ayrıca Korucu ve Bigadiç civarında kestane, Gönen ormanlarında ıhlamur, Kepsut civarında kekik, sumak, Kazaağları’nda adaçayı, dağ nanesi, kantaron, karabaş otu, pelin, defne, biberiye…vb. bitkiler bulunmaktadır.

Ege kıyılarında makilere rastlanır. Palamut meşeleri ve zeytinliklerin kapladığı alan çok geniştir. İl’de zeytincilik özellikle Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma ve Erdek’te önem kazanmıştır.

balıkesir coğrafi konum-2

Fauna

İlimiz, Anadolu’ya kuzeybatıdan giren paleoartik bölgedeki en önemli kuş göç yollarından biri üzerinde bulunduğundan, her yıl değişik türden 3 milyona yakın kuşun barındığı, konakladığı ve kuluçkaya yattığı uğrak yeridir.

Özellikle Bandırma Kuş Cenneti Milli Parkı’nın ilimiz sınırları içinde bulunması nedeniyle kuş türleri yönünden oldukça çeşitlilik göstermektedir. Özellikle dalgıç ,tepeli pelikan, kaşıkçı, karabatak, gri balıkçıl, flamingo, kuğu, doğan, bıldırcın, turna,, su tavuğu, bataklık kırlangıcı, ağaçkakan, ispinoz, sığırcık…vb.

İlimizin iki denize de kıyı vermesi nedeniyle balık türleri ile de zengin olduğunu görüyoruz.Tatlı su balıkları olarak; sazan, kızılkanat, turna balığı, filise, yayın ve kavinne, deniz türlerinden; sardalya, hamsi, levrek, istavrit,lüfer, palamut, orkinos, kefal, kalkan, uskumru, sinagrit bol olanlardan İlimizde, karasal hayvan türleri, ormanların bulunduğu Dursunbey, Bigadiç, Sındırgı, İvrindi ve Edremit ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. En çok görülen türler; Kirpi, gelincik, keklik, Akdeniz köstebeği, benekli kaplumbağa, Trakya kertenkelesi, çukurbaşlı yılan, yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, andık vb… ‘dir.

Balıkesir Yaban Hayatı Koruma Alanları

 • Dursunbey- Alaçam Dağları
 • Erdek – Kapıdağ Yarımadası
 • Gönen – Yosunludağ
 • Ayvalık- Adaları Tabiat Parkı
 • Kazdağı Milli Parkı
 • Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı

Balıkesir Korunan Alanlar(Milli Parklar)

Balıkesir Ulusal Parklar

Bilimsel ve estetik bakımdan ulusal ve uluslar arası ender bulunan doğal ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip doğa parçaları Milli Park olarak ayrılmaktadır. Balıkesir İli’nde 2 adet Milli Park

Kuşcenneti Milli Parkı

 • İlçe: Bandırma
 • Alanı: 64.0
 • Kaynak Değerleri: Ornitoloji
 • Rakım: 15 m.
 • Ulaşım: Bandırma’ya 19+000 km (Asfalt)
 • Balıkesir’e 85+000 km (Asfalt)
 • Milli Park Müzesi: 0 266 735 54 22

Gözetleme Kulesi

Balıkesir ilinin, Bandırma ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Marmara Denizi’nin güneyinde, Uludağ ve Biga Yarımadası arasında uzanan bir çöküntünün tabanını Kuş ve Uluabat (Apolyont) gölleri ve bu göllerin çevresinde yer alan geniş ovalar , kenarlarını ise yüksek dağ ve yaylalar oluşturmaktadır. Doğu – batu doğrultusunda uzanan Kuş Gölü’nün n uzunluğu 20 km, geniþliği 14 km ‘dir.

Kuş Cenneti’nde canlı ve cansız varlıkların kendi aralarındaki ilişki, olağanüstü bir özellik gösterir. Kuşkusuz bu ekosistemin farklı elemanlarının birleştirip bütünleyen ve onlara dinamik bir yaşam ortamı sağlayan gölün ılık sularıdır.

Flora

Göl kıyılarında bitki topluluğunun en gür olduğu yer kuş cennetidir. Özellikle Göl kıyıları yaz aylarında suların çekildiği yerler zengin bir bitki örtüsü ile kaplanmaktadır. Kuş Cenneti’nde en çok görülen bitki türü söğüttür. Kıyılarda ise düğün çiçeği, ılgın,hasır otu, kamış, süsen, saz, ayakotu, kındıra ayrıca meşe palamut, zeytinlikler, kızılçam, karaçam, kayın, gürgen, çınar ıhlamur ve kızılağaç dişbudak da görülmektedir.

Pelikanlar

balıkesir kuş cenneti milli parkı

Fauna

Göl biyolojik üretim yönünden ülkemizin en verimli göllerinden biridir. Başta su kuşları olmak üzere çok zengin bir yaban hayata sahiptir. Nesli tükenmekte olan türlerden Tepeli Pelikan , Kaşıkçı, ve Çeltikçi’nin büyük üreme kolonileri bulunmaktadır. Tatlı Su İistakozu gölde bol miktarda bulunmakta olup, ticari amaçla avlanır. Gölde 20 den fazla balık türü yaşamaktadır. Başlıcaları sazan, yayın, turna, tatlısu kefali, filise, karabalık, ve acıbalıktır. Pürtüklü semender, yeşil kurbağa, ağaç kurbağası, ile ince kertenkele, benekli kaplumbağa kar faresi koruma altına alınan türlerdir. Kirpi, köstebek, , uzun ayaklı yarasa göl çevresinde yaşayan başlıca türlerdir.

1938 yılında Avusturya’lı doğa bilimci Kurt KOSWİG, İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünde çalışırken, Milli Parkın bugünkü bulunduğu yeri görmüş, bu olağanüstü ornitolojik değeri belirleyerek, buraya ‘Kuşcenneti’ adını vermiştir. Saha, 1959 yılında orman rejimine alınarak koruma altın alınmış ve Milli Park olarak ilan edilmiştir.

Park, Kuş Gölü’nün kuzeydoğusunda , göl suları, söğüt korusu ve sazlıkların sağladığı beslenme, güvenlik, barınma ve üreme olanakları ile kuluçkaya yatan, kışlayan ve göç arasında 266 kuş türünden yaklaşık 2-3 milyon kuşun yararlandığı çok önemli bir sulak alandır.

Biyolojik çeşitliliğin, yaban hayatının ve ekolojik dengenin korunması ve devamlılığının sağlanması için büyük öneme sahip bir ekosistem olması yanında, uluslararası öneme sahip olup, kuş zenginliği ve başarılı koruma uygulaması nedeniyle 1975 yılında Avrupa Konseyi’nce ‘A SINIFI AVRUPA DİPLOMASI’ ile ödüllendirilmiştir. Her beş yılda bir yapılan denetlemeler sonunda, 1981, 1986, 1991, 1996 yıllarında yenilenen diploma, yaşanan sorunların yarattığı olumsuz gelişmelerin izlenmesi ve iyiye gidiş gözlenmesi halinde yenilenmek üzere askıya alınmıştır.

2004 yılında askı süresi sona ermiş, yeniden A SINIFI AVRUPA DİPLOMASI’na sahip olmuştur.

Kazdağı Milli Parkı

 • İlçe: Edremit
 • Alanı: 21.463.0 Ha.
 • Kaynak Değerleri: Derin vadi ve kanyonların oluþturduğu jeomorfolojik yapı ile bitki örtüsünün
 • gösterdiği biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği
 • Ulaşım: Edremit’e 15+000(Asfalt)
 • Balıkesir’e 105+000 (Asfalt)
 • Milli Park: 0 266 373 14 80
 • Faks: 0 266 373 99 84

Ayrıca, Milli Park içinde 360+000 km Orman yoludur. Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir İli, Edremit İlçesi sınırları içinde, Biga Yarımadası’nın güneyinde bulunan, 21.463.0 Ha genişliğinde, bir alanı kapsayan, 17.04.1993 tarihinde Milli Park olarak ayrılan bir Milli Parkımızdır.

Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi’ni birbirinden ayıran ve antik çağda ‘İda Dağı’ olarak anılan Kazdağı, Biga Yarımadası’nın en yüksek kütlesidir. Dağ üzerinde kuzey-güney yönünde uzanan derin vadi ve kanyonlar, bol oksijenli hava akımları oluşturmaktadır. Antik çağlarda Mysia olarak bilinen ve Mysia’lılar, Kar’lar, Troia’lılar, Lelegler, Luri’ler, Lid’ler, Büyük İskender, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu’ nun yerleşim gördüğü bölgede; Thebe, Astria, Anderia, Antandros, Adremytteıon, Killa , Krysa, Lyrnessos gibi antik kentler ile Tahtakuşlar Köyü’ndeki ülkemizin tek köy Etnografya Müzesi de bulunmaktadır. Ayrıca Sarıkız efsanesinin geçtiği Sarıkız Tepe ile Hasanboğuldu efsanesinin geçtiği Sutüven Şelalesi ve Hasanboğuldu Göleti de Milli Park sınırları içindedir.

Kazdağı Milli Parkı’nda halen Pınarbaşı ve Sutüven ‘de (Hasanboğuldu) olmak üzere düzenlenmiş 2 günübirlik kullanım alanı bulunmaktadır.

Flora

Kazdağı ve çevresi yoğun ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlar Babadağ dediğimiz ana kütlenin Edremit Körfezi’ne bakan güney yamaçlarında daha seyrek, Bayramiç’e bakan kuzey kesiminde ise, iklimsel nedenlerle daha sıktır. Ana kütlenin batısına doğru Assos, Babakale etrafında arazinin yapısı değişir ve volkanik bir özellik kazanır.Özellikle dere yataklarında ve bazı kırsal alanlarda , Akdeniz’e özgü bitki topluluklarından olan makilere rastlanır. Bu maki topluluklarını oluşturan defne,kocayemiş, mersin, pınar meşesi, katırtırnağı ve yabanıl zeytin ağaçlarının Kazdağı’nın iklim özellikleri ile özdeşleşmiştir. Kazdağı’nda çok çeşitli ağaç türü bulunur. Özel koruma alanı içinde görebileceğimiz Kazdağı Göknarı bunların en değerlilerindendir. Kendi doğal ortamında sadece Kazdağı’nda bulunan bu ağaç türü, Babadağ’ın kuzeydoğu yamaçlarında ve 1000 –1500 m yüksekliklerde yayılım gösterir. 25-30 m kadar boy atabilen , dar ve konik tepeli, piramit görünüşlü dekoratif bir ağaçtır. Mısır koçanına benzer uzun kozalakları olur. Bu bölge 1988 yılında çıkarılan bir yasa ile ‘Kazdağı Göknarı Tabiatı Koruma Alanı’ ilan edilerek özel korumaya alınmıştır.

Fauna

Mitolojide dünyanın ilk güzellik yarışmasının bu dağda düzenlendiği, Afrodit, Hera ve Athena’nın katıldığı ve Jüri başkanlığını Truva kralının oğlu Paris’in yaptığı bu ilk yarışmada, Afrodit’in seçildiği bilinmektedir. Ünlü tarihçi Homeros’un ‘Bol pınarlı Vahşi Hayvanlar Anası’ olarak betimlediği Kazdağları’nda, günümüzde de su bakımından zengin kaynak ve derelerle kaplıca ve termal kaynak bulunmaktadır. Kazdağı’nın özellikle derin vadilerinde ve yüksek tepelerinde yırtıcı kuşlardan kartal, şahin atmaca,kerkenez ve kuzgun görülür. Ayrıca Kazdağı, göç eden kuşların önemli bir uğrak yeridir. Sayıları azalmış olan keklik, bıldırcın, karatavuk, sülün ve tahtalı gibi kuşlara da rastlanır.

balıkesir milli parklar

Balıkesir Tabiat Parkları

Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun doğa parçalarıdır. Balıkesir İli’nde 1 adet Tabiat Parkı bulunur.

(Alibey Adası, Sarımsaklı YARIMADASI, Çiçek Adası hariç, Adaların tamamı)

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı:

Sponsorlu Bağlantılar
 • İlçe: Ayvalık
 • Alanı: 17 950.0 Ha
 • İletişim Tel : 0 266 312 59 87
 • Faks: 0 266 312 59 87
 • Kaynak Değeri: Jeomorfolojisi, peyzaj güzellikleri ve rekreasyonel olanaklar.
 • Fauna: Tavşan,Keklik, Tilki, Porsuk
 • Flora : Kızılçam, Ardıç, Yabani Zeytin.

Kazdağı Göknarı Tabiatı Koruma Alanı:

 • İlçesi: Edremit
 • Alanı: 258.0 Ha
 • Ulaşım: Edremit’e 35+000(asfalt+orman yolu)
 • İletişim: Tel: 0 266 373 14 80
 • Faks: 0 266 373 14 80
 • Kaynak Değeri; Endemik ve nesli tükenmekte olan Göknar türüne sahip eşsiz bir eko-sistem.

Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir İli ,Edremit İlçesi, Orta Oba –Zeytinli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.Saha Balıkesir’e 124 km. mesafededir. Kazdağı Göknarı, Karaçam, Doğu Kayını sahada bulunan başlıca ağaç türü; Geyik, karaca, domuz, ayı, kurt, çakal sahada yaşayan başlıca hayvan türleridir.


Benzer Yazılar

Yorum (1)

 1. Sehir dedi ki:

  Paylaşımlar için teşekkürler devamını bekliyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Neyi İle Meşhur?