Ana Sayfa » Bingöl » Bingöl Tarihi Yerleri, Bingöl Kaleleri, Camileri, Mağaraları

Bingöl Tarihi Yerleri, Bingöl Kaleleri, Camileri, Mağaraları

Sponsorlu Bağlantılar

Bingöl ili de tarihe tanıklık etmiş şehirlerden birisidir ve oldukça zengin bir geçmişe sahiptir. Bingöl’e giden herkesi gezip görmesi gereken tarihi yerler oldukça fazladır. Bingöl’ün tarihi yerleri, Bingöl müzeleri, Bingöl kaleleri, Bingöl camileri, Bingöl evleri, Bingöl köprüleri ve Bingöl’ün diğer tarihi yerleri ile herkes tarafında gidip gezilecek bir şehirdir.

Bingöl Tarihi Yerleri

Bingöl bilindiği gibi Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Ama Diyarbakır’a komşu olması ve eski geçiş yollarına yakın olması Bingöl de bir çok tarihi mekanlara sahip olmasına sebep olmuştur. Bingöl çok eski bir tarihe sahiptir. Bir çok tarihi kalesi, camileri, mağaraları, kendine özgü tarihi bir yapısı bulunmaktadır. Milattan önce 700. yy. kadar uzanan bir tarihe sahiptir.

Bingöl Yüzen Ada

Bingöl Kaleleri ve Camileri

Sentarius Kalesi

Murat Irmağı Vadisi’ndedir. Bingöl il merkezinin 20 km. çevresini denetlemek üzere yapılan üç önemli kaleden biridir. Urartu dönemine aittir.

Kral Kızı Kalesi (Dano-Hini)

Genç ilçesinde yer alan kale Diyarbakır çayı ile Konsper Çayı’nın buluştuğu yerde bir tepeye yapılmıştır. Keynekler denen bu yer yıkıntı durumdadır. Söylentilere göre Pers Kralı Dano kaleyi kızı için yaptırmıştır.

Bingöl Kral Kızı Kalesi (Dano-Hini)

Sponsorlu Bağlantılar

Kiğı Kalesi

İlçe merkezinin güneydoğusunda yer alan Kiğı Kalesi,çok sağlam bir yapıya sahiptir. Etrafı sarp kayalıklarla kaplıdır. Kale içinde bina harabeleri bulunmaktadır. Erzincan tarihinde bu kalenin Acemlerin akınına maruz kaldığı rivayet olunmaktadır. Kale’ye giren İranlıların halka büyük işkence yaptıkları, evleri yakıp yıktıkları, erkeklerin çoğunu öldürdüklerinden ve kadınlara kötü davrandıklarından bahsedilmektedir. Burayı terketmeye mecbur kalan ahalinin Kiğı’ya gelip Kaleli mahallesinde yerleştikleri ve bu mahallenin bu yüzden “Kaleli” adını aldığı tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır. Kale içindeki harebelerde zamanında yapılan kazılarda çeşitli ev ve süs eşyalarına rastlandığı söylenmektedir. Kale’nin Peri Suyu’na bakan yamaçları çok dik olduğundan bu yönden Kale’ye çıkmak oldukça güçtür. Kale’ye dar bir yol ile gidilmektedir. Kale etrafındaki düzlüklerde halen ziraat yapılmaktadır. Acemler’den önce İslamlar devrinde Hazreti Ömerül Faruk zamanında ehli islam eline geçen Kiğı, Müslümanlardan önce Roma hakimiyetinde bulunuyordu. Ebu Übeyde’nin Başkumandanlığı zamanında Halit Bin Velit, Kiğı Kalesi’ni Roma Hanedanından Kiğa’nın oğlu Talon’dan teslim almıştır.

Bingöl Kiğı Kalesi

Kiğı Camisi

Kiğı Camii ilçenin en eski eserlerindendir. Minarenin üstünde Arap harfleriyle yazılı bir yazıdan; bu eserin, Bayındırlı Pir Ali Bey Bin İbrahim Bey tarafrından Hicri 700 tarihinde inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Ayrı bir kayıtta ise, bilahare yıkılan minarenin, Hacı Hasan tarafından tamir ettirildiği ve Pir Ali Bey oğlu Pilten Bey tarafından da caminin onarıldığı yazılmaktadır. Akkoyunlular devrine isabet eden bu tarihlerden de anlaşılacağı gibi Kiğı’nın bir Akkoyunlu şehri olduğu meydana çıkmaktadır. Cami tek minareli ve tek şerefelidir. Avlusunda Kiğı eşrafından Hacı Mehmet Efendi’nin (Zermek Şehzadelerinden) kabri bulunmaktadır. Bu zat ilmi ve üstün zekası ve silahşörlüğü ile de meşhurdur.

Kiğı Camisi

Sponsorlu Bağlantılar

Bingöl Mağaraları

Kiğı Çiçektepe Köyü Mağarası

Mağara, Kiğı ilçesinin Çiçektepe köyünde, Sivri Dağı’nın eteğinde bulunmaktadır. Mağarada iki oda, at için yer, yemlik ve çocuk beşiği mevcuttur. Mağaranın bulunduğu yer oldukça eğimli bir yapıya sahiptir. Ayrıca Mağara önündeki mevcut yolla Erzincan’a gidildiği rivayet edilmektedir. Bu mağara, Kiğı’nın çok eski çağlardan beri insan topluluklarına mesken olduğunu göstermektedir.

Zağ Mağarası

Zağ Mağarası, Murat Nehri kıyısında, Gökçeli ve Yenidal köyleri arasında sarp bir kayalıkta bulunmaktadır. Murat Nehri’ne bakan tarafı yerden 200-300 metre yükseklikte olup kayaların oyulmasıyla yapılmıştır. Mağara, üç kat üzerinde kurulmuştur. Her bir katında da 26 oda mevcuttur. Katlar arası geçiş yuvarlak bacalarla, odadan odaya geçişler ise kapılarla sağlanmıştır. Birinci katta Zahire deposu olarak kullanıldığı sanılan kuyular, alt katta oturma odaları, en üst katta iki haremlik odası mevcuttur. Mağara zaman içinde hasar görmüşse de şu anda 17 odası hala yapısını korumaktadır.

Bingöl Zağ Mağarası

Kalkanlı Köyü Mağaraları

Yayladere ilçesine bağlı Kalkanlı Köyü yakınlarında bulunan mağaralar, bir çok oyma sanatı ile süslenmiştir. Mağaralar ve mağaraların çevrelediği şelale turistik bir öneme sahiptir.

Kübik Mağarası

Kübik mağarası, Karlıova ilçesinin Kübik Köyü yakınlarındadır. Içinde cilalı Taş ve Tunç Devrine ait bazı kalıntılar vardır. Duvarlarında bir takım oymalar ve işlemeler mevcuttur.

Bingöl Mesire Yerleri

Bingöl’ün en önemli mesire yerlerinden başlıcaları  şunlardır: Soğuk çeşme, Erentepe köyünde bulunan Arzek çeşmesi, Celal çeşmesi, Vali Kurtuluş Sişmantürk çeşmesi, Vali Abdulkadir Sarı Parkı, DSİ Parkı, Alabalık Çiftliği, Solhan’da Hafit çeşmesi, Balpınar çeşmesi, Şeyh Ahmet deresi, Gayt Deresi, Birlik tesisleri, Çapakçur vadisi ve Mirzan köyüdür.

Bingöl Türbeleri

Bingöl merkezi ile Kiğı, Karlıova ve Solhan ilçelerine bağlı köylerde türbeler bulunmaktadır. Bunların başında Şeyh Ahmet Efendi (Çan), Seyda Efendi (Merkez), Şeyh Ebubekir Efendi (Melekan), Şeyh Alaettin Efendi (Lotan), Şeyh Süleyman-i Kür (Uzunsavat) türbeleri gelmektedir.

Bingöl Diğer Tarihi Yapıları

Ata Park

Bingöl’e 10 km. uzaklıkta olup Bingöl-Elazığ karayolu üzerindedir. Çevresi gür meşe ağaçlarıyla kaplıdır. Yolun 500 m. alt tarafında boğazdan akan Gayt çayı görünüme ayrı bir güzellik verir. Çok ferahlatıcı, iç acıcı bir yer olup, suyuna ve havasına doyum olmamaktadır. Kaynak suyu çeşme haline getirilmiştir. Parkın bitişiğinde bulunan vadinin sol yanında lokanta ve bir çeşme vardır. Gür ormanlar içinde banklar kurulmuş, çocuklar için salıncaklar yapılmıştır. Sedire yakın olduğundan dolayı yaz aylarında yerli ve yabancılar için mükemmel bir dinlenme ve mesire yeridir.

Kerek Deresi

Kiğı ilçesinin yakınında çevresi ağaçlarla kaplı bir mesire yeridir.

Dikpınar Ilıcası

Genç ilçesine 30 kilometredir. Cilt hastalığına iyi gelir.

Horhor (Sabırtaşı) Kaplıcası

Kiğı ilçesindedir. Suyu kükürtlü ve çok sıcaktır. Cilt hastalığına iyi gelir.

Çerme Kaplıcası

Karlıova’nın Çerme köyündedir. Romatizmaya iyi gelir.

Mürsel Paşa Anıtı

Kiğı İlçesi’nin Çanakçı Köyünde bulunan Mürsel Paşa anıtı Osmanlı-Rus savaşı sırasında Karlıova yöresinde Bingöllü milis şehitleri anısına dikilmiştir. Kare bir kaide üzerinde dört köşe bir dikilitaş konumundadır.

Adaklı Çeşmesi

Adaklı ilçesindeki çeşmenin Akkoyunlu’lar zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Akkoyunlular’ın diğer çeşmelerinde olduğu gibi bu çeşmenin de üzerinde bir koyun kabartması bulunmaktadır. Bunun dışında mimari yönden fazla bir özeliliği olmayan basit bir çeşmedir.

Kümbet (Genç)

Bingöl Genç ilçesinde, 3 km. Uzaklıktaki tepenin yamacında bulunan iki künbetten biri yıkılarak günümüze gelememiştir. Diğeri kaide üzerinde, dikdörtgen planlı olup içerisine küçük bir kapı ile girilmektedir. Ancak bu yapı da yıkıldığından üst örtüsü hakkında yeterli bir bilgi bulunmamaktadır.
Dıştan sekizgen planlı türbe içten yuvarlak bir plan göstermektedir. Günümüze gelebilen kalıntılardan kesme taştan yapılmış olan kümbetin iç örtüsü moloz taştandandır. Üzerinin piramidal bir külahla örtülü olduğu çevredeki kalıntılardan anlaşılmaktadır. Baklavalı ve yıldız motifleriyle süslü girişin üzerinde kitabesi bulunuyorsa da bu kitabe günümüze gelememiştir. Türbenin altında ölünün gömüldüğü bir mumyalık vardır.

Bingöl Çır Şelalesi

Uzun dere köyünün adını aldığı derenin, Çir taşı adi verilen 100 m. yükseklikteki kayalığın ortasından geçen güzel görünümlü bir şelaledir. Su 50 m. yükseklikten alt tarafı kayalık olan dere yatağına düşerken güzel bir görünüm arz etmektedir. Ilıca bucağı merkezine 8 km. uzaklıkta olan şelaleye iki ayrı yoldan gidilmektedir. Çir taşının olduğu bölgede ayrıca kayalıklar ve mağaralar bulunmaktadır. Bu kayalıklarda daha çok yırtıcı kuşlar yaşar.
Bingöl Çır Şelalesi

Bingöl İçmeleri

Bingöl-Genç karayolunun 9.km. sindedir. Kış mevsimi hariç diğer mevsimlerde yerli ve yabancılar sabahtan aksama kadar su üzerinde büyük bir kalabalık oluşturmaktadır. Söz konusu suyun, kronik romatizma, kadın hastalıklarında ve böbrek taşlarını düşürmeye yaradığı tespit edilmiştir.

Bingöl Kaplıcaları

Bingöl Kaplıcalarının Yeri : Bingöl – Karlıova yolu üzerinde.

Bingöl Kaplıcalarına Ulaşım : Bingöl il merkeze 20 km. havalimanı 12 km. Erzurum – Bingöl karayolu üzerindedir.

Bingöl Kaplıcalarında Suyun Isısı : 47°C

Bingöl Kaplıcalarının PH Değeri : 6,1

Bingöl Kaplıcalarının Özellikleri : Sodyum, Bikarbonatlı, Sülfatlı, kısmen Klorürlü ve radyoaktif bir bileşime sahiptir.

Bingöl Kaplıcalarının Yararlanma Şekilleri : İçme ve banyo kürleri.

Bingöl kaplıcaları-1

Bingöl Kaplıcalarının Tedavi Ettiği Hastalıklar : İstanbul Teknik Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Hlimatoloji  Ana Bilim Dalı  heyet raporlarına göre;

Sponsorlu Bağlantılar
 • Kemik Hastalıkları,Kemik Erimesi ve Diş Çürüklerinin Tedavisinde : Ortopedik ameliyatlar sonrası tedaviler, eklem ve mafsal ağrıları,kireçlenme ve romatizmal hastalıklar (özellikle yumuşak doku ve dejeneratif hastalıklar)
 • Mide ve Bağırsak Hastalıkları Tedavilerinde : Gastrit, ülser, mide kasılmaları ve yanmaları. Bağırsak tembelliğinin giderilmesinde etkilidir.
 • İdrar Yolları Hastalıkları Tedavilerinde : Kronik idrar yolları enfeksiyonları. (Prostat, kısırlık, sistik v.s.)
 • Sinirsel Hastalıkların Tedavisinde : Stres ve depresyona bağlı psikolojik hastalıkları iyi gelmektedir.
 • Kalp ve Damar Hastalıkları Tedavisinde : Tansiyona bağlı hastalıkların tedavisinde yardımcıdır.
 • Gut Hastalığı Tedavisinde,
 • Şeker Hastalıkları Tedavisinde : Vücuttaki yaraların kısa sürede iyileştirilmesi ve damar daralmalarının gevşemesinde etkilidir.
 • Kadın Hastalıkları Tedavisinde : Müzmin kadın hastalıkları ve kısırlık tedavisinde destekleyicidir.
 • Beslenmeye Bağlı Flor Eksikliğinin Tedavisinde : Hamilelerde,diş hastalıklarında,diş eti problemlerinde ve kemik erimesinde faydalıdır.

Bingöl kaplıcaları-2

Bingöl Kaplıcalarında Konaklama

 • Kaplıcaların 10 moteli, 1 oteli, 10 pansiyonu ikisi kapalı olmak üzere 3 yüzme havuzu, lokantası, çay bahçesi, araç parkı bulunmaktadır.
 • Termal Sulu Banyo, Balkon, TV, Uydu Tv, duşakabin, wc, saç kurutma makinası, buzdolabı, telefon, kablosuz internet bağlantısı, mutfak ekipmanları ve balkon masa, sandalye ve sınırsız internet (wireless) mevcuttur.
 • Fitness


Benzer Yazılar

Yorum (1)

 1. yusuf dedi ki:

  bu kaleleleri restore etseydin can ciger memeleketim ne kadar güzel bir yer olurdu 8 tane kale yi özellik le şehir merkezindeki 2 tane 2 kle daha diyor benim bakıma ihtiyacım var ama takan şehir insanı belediye yokki çapakçur vadisine gelin ce de yapın 30 sene sonra yaparsız allah sizi islah etsim biz ne leri hakediyoruz göremiyoruz allah hakkımızı sizden alsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Neyi İle Meşhur?