Ana Sayfa » Bitlis » Bitlis İlinin Coğrafyası, Yüzölçümü, Nüfusu ve İklimi

Bitlis İlinin Coğrafyası, Yüzölçümü, Nüfusu ve İklimi

Sponsorlu Bağlantılar

Bitlis Coğrafi Konumu

Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan illerimizden birisi olan Bitlis iline coğrafyası, iklimi, yüzölçümü ve nüfusu bakımında kısaca göz atalım.

Van gölünün Bitlis sınırları içinde kalan bölümü hariç yüzölçümü 6.707 kilometrekare olan Bitlis, 410 33’ – 430 11’ doğu boylamları 370 54’ – 380 58’ kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Bitlis’in doğusundan batısı 144 kilometre iken kuzeyinden güneyi 120 kilometredir.

Bitlis Nemrut Dağı

Bitlis Yüzölçümü

Yüzölçümü 6.707 kilometre karedir. Yalnız bu yüzölçümü değerine Van Gölü’nün yüzölçümü dahil edilmemiştir.

Bitlis Nüfus

2012 yılında yapılan nüfus sayımına göre Bitlis ilinin nüfusu 337.253’dür. Bu nüfusun %54’ü il ve ilçe merkezlerinde, %46’sı kırsal alanlarda yaşamaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bitlis merkez

Bitlis il nüfus bilgileri
Yıl Toplam Sıra Yüzde Kır – Şehir Erkek – Kadın
1965
154.069 64  %0.49 110.256
  %72
%28
 43.813 80.996  %52.6  %47.4 73.073
1970
185.473 63  %0.52 125.534
  %68
%32
 59.939 98.012  %52.8  %47.2 87.461
1975
218.305 67  %0.54 141.603
  %65
%35
 76.702 115.955  %53.1  %46.9 102.350
1980
257.908 62  %0.58 164.151
  %64
%36
 93.757 135.116  %52.4  %47.6 122.792
1985
300.843 56  %0.59 181.217
  %60
%40
 119.626 156.224  %51.9  %48.1 144.619
1990
330.115 53  %0.58 187.168
  %57
%43
 142.947 170.982  %51.8  %48.2 159.133
2000
388.678 49  %0.57 169.167
  %44
%56
 219.511 205.820  %53  %47.1 182.858
2007
327.886 55  %0.46 148.626
  %45
%55
 179.260 168.668  %51.4  %48.6 159.218
2008
326.897 55  %0.46 158.073
  %48
%52
 168.824 168.495  %51.5  %48.5 158.402
2009
328.489 55  %0.45 159.501
  %49
%51
 168.988 169.492  %51.6  %48.4 158.997
2010
328.767 56  %0.45 159.980
  %49
%51
 168.787 168.249  %51.2  %48.8 160.518
2011
336.624 55  %0.45 157.836
  %47
%53
 178.788 175.257  %52.1  %47.9 161.367
2012
337.253 55  %0.45 154.314
  %46
%54
 182.939 175.365  %52  %48 161.888

Bitlis İklimi

Deniz seviyesinden 1545 metre yükseklikte bulunan İlimize kış erken gelir, geç gider.Kışın çok kar yağar kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kısa sürer sıcak ve kurak geçer.Karasal iklim özelliğini gösterir.Yıllık sıcaklık ortalaması 9.7 C dir.En sıcak ay Temmuz en soğuk ay ise Ocak’tır. Meterolojik verilere göre İldeki yıllık sıcaklık farkı 15.5 C0 civarındadır.Van Gölü çevresinde bulunan Adilcevaz,Ahlat,veTatvan ilçelerinde kış daha yumuşak geçer.Bitlis ili yurdumuzun en çok kar yağışı alan bölgesidir. Bitlis İli deniz seviyesinden 1545 metre yüksekliktedir.

bitlis iklimi

Arazi,Anadolu yaylasına nazaran daha yüksek ve daha girintili çıkıntılıdır, arazisinin % 71’i dağlık % 3’ü yayla , %10,4’ü ova , %15,6’sı dalgalı olup, değişik bir topografisi vardır. Bundan da anlaşılacağı üzere Bitlis İli Doğu Anadolu Bölgesinin en dağlık bir yerini teşkil etmektedir. Hatta Hizan ve Mutki İlçelerinde hiç ova bulunmamakta ve dağlık arazinin oranı % 90’ı geçmektedir. Ancak Adilcevaz ve Ahlat İlçeleri nispeten az dağlıktır. Buna mukabil ova olan sahalar bilhassa Adilcevaz’da daha fazladır. Bitlis’te arazide üçüncü zaman MİOSEN devrine kadar orojenik hareketler vuku bulmuştur. Bu devirdoe başlayan volkanik hadiseler,birçok fay ve çöküntülerin,büyük göllerin teşekkülüne sebep olmuştur. 3050 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı 4434 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, üçüncü zaman indifai olaylarının tabi abideleridir. Süphan ve Nemrut Dağlarının çevrelediği kısımlarda Fomeroller ve sıcak su kaynakları mevcuttur. Bu toprakların,son orojenik ve volkanik olaylarla sarsılmış olması,arazinin parçalanmasını sağlamıştır. Bu durumda depremlerin varlık şartlarını hazırlamış olduğundan, Bitlis’te deprem oldukça fazladır. Çöküntü sahalarında sular birikerek geniş göller meydana getirmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

bitlis hizan iklimi-2

Arin Gölü ve Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü bu tarz göllerdir. Gerek göllerin gerek ovaların yüzeyi deniz suyu seviyesinden çok yüksektir. İlin bazı önemli dağları Van Gölünü Güneyden çevirir. Bitlis İli dağlık bir sahayı kapladığı için ova yok denecek kadar azdır. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis’in Kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru uzayan, Rahva Ovasından başka büyük düzlüklere rastlanmaz. Adilcevaz ve Ahlat Ovası, bölgenin en bereketli ovasıdır. Van Gölü sahili boyunca uzanmıştır. Ova meyveliktir ve suları boldur.

Bitlis Bitki Örtüsü

Karasal iklimin sürdüğü ilde hakim bitki örtüsü step ve bozkırdır.Bunlar yağışların bol olduğu dönemde yeşeren yazın kuraklık ve sıcaklıkla birlikte kuruyan otlardan oluşur.

bitlis bitki örtüsü

Bitki örtüsü bakımından çayır otlak ve meraların geniş yer tuttuğu yayla görünümündedir. Yüksek kesimlerde yağışların artması ile genellikle meşe ağaçlarından oluşan orman koruluklarına rastlanır.Bu ormanların yörenin insanları tarafından bilinçsizce tahrip edilmesi ve yakacak odun olarak kullanılması nedeniyle gün geçtikçe azalmaktadır.Sulak yerlerde kavak söğüt ağaçlarıyla,elma,armut,ceviz,dut ağaçları çok sayıda vardır.İlimizde son yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında önemli mesafeler alınmıştır.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Neyi İle Meşhur?